Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

DW B 2008 4: De bloemen. Literatuur en engagement

Voorwoord
De bloemen. Literatuur en engagement

Bevinden we ons met de roep naar meer ???werkelijkheid??? in de kunst, en de ???terugkeer??? van ethische en maatschappijkritische kwesties in de literatuur opnieuw in het gebied dat Paul van Ostaijen smalend ???buiten-lyrische hogeborst-zetterij??? noemde? Allicht niet. De samenstellers van het nummer over ???engagement???, Patrick Bassant en Kurt Snoekx, verkozen al snel de titel ???De bloemen???. Nu roept die titel enkele maatschappelijke revoluties op, zoals de Anjerrevolutie in Portugal (25 april 1974), de rozenrevolutie in Georgi?? (november 2003) en de tulpenrevolutie in Kirgizi?? (februari-april 2005). Maar toch. ???Bloemen??? verwijzen ook naar schoonheid, vorm, taal, po??zie. In die zin is deze aflevering van DW B een bloem-lezing, een verzameling van wat men plukt op ???het bloembed van de werkelijkheid??? (Jan Lauwereyns). Het ???engagement??? in de literatuur zal meerduidig en talig zijn, of het zal niet zijn.

 

In deze editie