Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

De wederkerigheid van woorden

De wederkerigheid van woorden


Dat converseren niet zomaar praten is, bewijzen de vele handboeken over ???de kunst van de conversatie???. Heel wat achttiende-eeuwse auteurs en filosofen lieten hun gedachten gaan over ???het plezier en de pijn??? van de conversatie. Ze hadden het over een gesprek tussen gelijken, een informele uitwisseling van idee??n en informatie, zonder een concreet doel te dienen. Een goede conversationalist kenmerkte zich door wit, humor, belezenheid, luisterbereidheid, zelfbeheersing en good manners. Fanatisme, dogma???s, vleierij en vulgaire dubbelzinnigheden waren uit den boze. Het gesprek voltrok zich in een sfeer van luxe en vrije tijd. De conversatie was zowel een intellectueel spel als een sociaal gebeuren in clubs en koffiehuizen. In de ???salons??? soms ook een eufemisme voor seks. ???Faire la belle conversation??? was een hooggewaardeerd talent. Sindsdien is het met de conversatie alleen maar bergafwaarts gegaan, dat houden cultuurpessimisten ons toch voor. Small talk mag dan wel sociale banden smeden, de vaardigheden voor big talk lijken we onderweg te zijn verloren.

Gedroomde gesprekken

Auteur: Leen Huet

Zoals de meeste mensen denk ik dat ik een grote mate van controle uitoefen over mijn leven. Wanneer ik rationeel zou beslissen dat mijn huidige levenswijze me niet meer bevalt, dan kan ik rationele maatregelen treffen, die tot een bekoorlijker bestaan zullen leiden. Een zoete illusie! Levens veranderen zelden door grootse, eenmalige, lucide beslissingen. Frivool vermaak, vrijblijvende voorkeuren, een koude tocht wanneer ik de deur open of een geur, de geur van aarde en gras in een saaie straat, zouden wel eens een even grote impact kunnen hebben als de wil. Het begon als zomaar iets, een spel. En nu kan ik misschien al niet meer zonder. Het mapje ???blogs??? in de lijst ???Favorieten??? op mijn computerscherm.