Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

DW B 2016 3: Graphic poem

Voorwoord
Graphic poem

De graphic novel kenden we al, en ook de zijsporen die experimentele dichters namen naar de visuele po??zie, of de uitstapjes naar beeldende kunst of muziek. Maar wat is een graphic poem en op welke manier kan het een verrijking zijn voor het po??tische veld? Wat zijn de verschillen met het mannekensblad of de fotostrip? En wat zijn de uitdagingen voor dit nog relatief nieuwe genre? In DW 2016 3 gaan Lies van Gasse en Patrick Bassant op verkenning. Ze namen L???Id??e van Frans Masereel ??? een graphic poem avant-la-lettre - als vertrekpunt en vroegen een selectie van auteurs en illustratoren om een eigentijdse versie te cre??ren. In dit nummer staan bijdragen van Toon Horsten, S??bastien Conard, Lies van Gasse, Randall.C, Annemarie Estor, Wide Vercnocke, Hans Wap, Luc Fierens, Jurgen Walschot, Wasco en Tania Verhelst.

Ook in dit nummer: een citybook van Ghayath Almadhoun, proza van Jens Meijen, Giuseppe Minervini en Peter Olmen en gedichten van Frank de Crits. De Jonge wolven onderzoeken wie een hachelijk thema als pedofilie literair aankan: Jeroen Brouwers of Inge Schilperoord. Essays van Christophe van Gerrewey over Tonnus Oosterhoff, Jeroen Dera over Erik Spinoy, Laurens Ham over Maarten van der Graaff en Frank Keizer. 

In deze editie