Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

DW B 2013 1: De lente

Voorwoord
De lente

Welke verbanden zijn er tussen de Arabische Lente en de mondiale Occupy-beweging? En welke rol is daarbij weggelegd voor de kunsten? Deze vragen staan centraal in het DW B-dossier ???De lente???. Tegelijk wil samensteller Arnoud van Adrichem lijntjes uitzetten naar de 15 mei-beweging van de Indignados, de piratenpartijen, het andersglobalisme en allerhande ???tegenbewegingen??? die, vanuit uiteenlopende perspectieven en engagementen, de (geo)politieke en financieel-economische status-quo proberen te veranderen. Achter al die tegendraadse bewegingen en ritmes lijkt een zeker geloof in een andere, rechtvaardigere wereld schuil te gaan, maar hoe re??el is dat geloof? Nu de kruitdampen in de Arabische wereld optrekken, moeten we maar al te vaak vaststellen dat de nieuwe lente verdacht veel op de oude lijkt en dat het nieuwe geluid een echo is. Ook de bezette financi??le centra worden langzamerhand ontruimd, soms uit eigen beweging, vaak ook opgestookt door de staat. Dat alles kan cynisch stemmen, maar de vraag naar de mogelijkheid van een kritisch-positief engagement ook scherper stellen. In dit dossier glijdt het zoeklicht langs dwarse denkers, gevaarlijke idee??n en afwijkende systemen. Met bijdragen van Christophe van Gerrewey, Jonas Staal, Erwin Jans, Jan Lauwereyns, Samuel Vriezen, Lucas H??sgen, Dani??l Rovers, Merijn Oudenampsen, Marc Kregting, Anne Vegter & Arnoud van Adrichem en Lieven de Cauter.
       
Voorts publiceren we nieuwe ???Boeken??? en ???Tijdschriften???; Atte Jongstra schrijft ???Lemmata??? als vervolg op de ???Sleutels??? van Paul Claes.

  

In deze editie