Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

DW B 2011 4: BabelGium. Onverbiddelijke veeltaligheid

Voorwoord
BabelGium. Onverbiddelijke veeltaligheid

???De tael is gansch het volk???, sprak alreeds Prudens van Duyse, en deze waarheid indachtig moge uit de hier gebundelde documenten blijken dat volksverraad zich dientengevolge vertolkt als het verval der schoonsten taal ter wereld. Het tijdschrift waarin deze geschriften oorspronkelijk veropenlijkt werden is in dit globale verband betekenisvol: het luisterrijke vaandel Dietsche Warande & Belfort boezemt de nietsvermoedende lezer ongetwijfeld vertrouwen in, groot is dan ook de ontzetting wanneer kennis wordt genomen van de ontaarding die onder dit vaandel schuilgaat. Lesgeefopdrachten en publicatietjes cumulerende lieden Tom Toremans en Ortwin de Graef achtten het opportuun om tegen de kulturele tijdgeest in de volmondigheid inzake taalbedrijving te bundelen als een Babelse anthologie. Werkten mee aan deze bezoedelende nijverheid: Koen Peeters, Tom???? Zme??kal, Serge Delaive, Chika Unigwe, Fouad Laroui, het Brussels Dichterscollectief, Gr??goire Polet, Jan Lauwereyns, Rachida Lamrabet ende Amanda Williams. Schaam op u allen!

In deze editie