Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Leo Vroman
1915°
Biografie

Leo Vroman studeerde biologie in Utrecht. In 1940 vluchtte hij naar Nederlands-Indi??. In 1945 werd hij uit Japanse gevangenschap bevrijd en vestigde hij zich in de Verenigde Staten, waar hij nog steeds woont, samen met zijn vrouw, Tineke Sanders. Hij combineerde het dichterschap met de hematologie. Na zijn pensionering als onderzoeker bleef hij dichten. Hij heeft heel wat prijzen ontvangen voor zijn wetenschappelijk werk en zijn 35 dichtbundels. Binnenkort verschijnt een brieven- en verzenboek dat hij schreef met Jan Lauwereyns, Zwelgen wij denkend rond.