Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Daniel de Vin
1944°
Biografie

Daniel de Vin studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent en promoveerde er in 1976 op een proefschrift over Max Frisch??? Tageb??cher (B??hlau, Keulen, 1977) promoveerde. Hij was van oktober 1968 tot januari 1980 werkzaam als lector Nederlands aan de Freie Universit??t Berlin, vanaf februari 1980 als docent Duitse letterkunde aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (UFSAL), vanaf januari 1995 als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brussel. Hij organiseerde talrijke ontmoetingen met Duitstalige auteurs (Literarischer Treffpunkt, www.literarischertreffpunkt.be) en ontving hiervoor op 12 december 2001 het Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Hij had van september 2006 tot september 2009 ook een leeropdracht aan de Facult??s Universitaires Saint-Louis (FUSL) in Brussel en is sinds 1 oktober 2009 met emeritaat.