Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

40e editie van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs

Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs begon veertig jaar geleden als een ludieke en studentikoze wedstrijd met een uitreiking in de Fakbar van de Leuvense Letterenfaculteit. Intussen heeft de wedstrijd zich ontwikkeld tot een belangrijke opstap voor jonge schrijvers. DW B is al jarenlang een partner van de wedstrijd, hoofdredacteur Hugo Bousset is een vast jurylid. DW B biedt de drie laureaten proza en po??zie een publicatie aan op deze website. Het werk van de winnaars verschijnt ook in de papieren DW B.

Jens Meijen, tweede laureaat proza en po??zie 2016 over de wedstrijd:

'Door mijn tweede plek in de Literaire Prijs vorig jaar verscheen ik al een eerste keer op de radar van Hugo Bousset en het literaire circuit. Ook gaf die tweede plek me de motivatie om het schrijven serieus te nemen - voor mijn deelname schreef ik nauwelijks - en tegelijk het vertrouwen om mijn eigen ding te doen. (...) Inmiddels heb ik als writer-in-residence al vier teksten gepubliceerd in DW B, en ook andere literaire tijdschriften hebben al werk gepubliceerd. Daarnaast ben ik opgemerkt door een acquirerend redacteur van uitgeverij Atlas-Contact en heb ik nog heel wat andere projecten in de pijplijn. Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs geeft je enerzijds een voet tussen de deur van het literaire circuit, en anderzijds de motivatie om die deur helemaal open te duwen.'

Op 9 mei 2017 werden de laureaten van de 40e editie bekendgemaakt. 


Laureaten Po??zie

Eerste prijs: Gilles Michiels

Tweede prijs: Elianne van Elderen

Derde prijs: Emmanuelle Gernay

Laureaten Proza

Eerste prijs: Marlies Smeenge

Tweede prijs: Simon Vermeulen

Derde prijs: Manon Struys

BLOG ATTE JONGSTRA

 

Wachtgevels (3)


 

Op het ommeland heeft men zich

verspreid neergezet. Dankzij moedermoord en

kroostmisbruik, erfenissen, speculatieve

oogmerken, agrarisch bouwverbod,

verkavelingsverval, staatswoonvijandigheid:

men is verspreid gebleven. Het verschijnsel

viergevelwoning raakte, dus, nimmer,

ingeburgerd. We danken er de steeds maar

naakte gevel aan. Veel wachtmuren

liggen aan veel te uitgeruste wegen

der bouwkundigen ten huiver.

 

Een kind dat uiteindelijk toch niet

naast de aantastbaar, zonder

wenselijke verdichting ingekaderde vader

wonen wil ??? het verdriet van Vlaanderen.


Nieuw in 2017: literaire kritieken meteen online


 

Vanaf het voorjaar van 2017 positioneert DW B zich nog steviger middenin het literaire debat. We blijven inzetten op gedegen teksten waarin critici de tijd nemen en de ruimte krijgen om zich op geheel eigen wijze te verhouden tot belangrijke literaire werken. Er is maar ????n verschil met het verleden: we drukken de kritieken niet meer af op papier maar plaatsen ze direct online. Zo zingt DW B ook digitaal mee in het polyfone koor dat de literaire kritiek is - met haar eigen, voldragen stem.

Vanaf nu krijgt u regelmatig kritieken online te lezen, en de mogelijkheid om hierop te reageren en zo deel te nemen aan de onophoudelijke dialoog over boeken.

In deze eerste reeks leest u alvast de brieven van Jonge wolven Roel Smeets en Lucas van der Deijl over Hanna Bervoets' Ivanov.

Laurens Ham vergelijkt po??zie van dichters in een angstige wereld: de bundels van Ab?? Sahetapy en Astrid Lampe verschenen slechts dertig jaar na elkaar, maar de mentale kloof die ertussen gaapt is haast niet te overbruggen. Tegelijk brengt hij Dial H-I-S-T-O-R-Y van Johan Grimonprez in herinnering.

Sven Vitse bespreekt De herontdekking van het lichaam van Bregje Hofstede en Het verdriet van anderen van Philip Huff - twee boeken over herstel.

En net zoals vroeger in het papieren blad, maar nu online, neemt Christophe van Gerrewey de tijdschriften onder de loep, dit keer Oogst en Verzin.

Zin om mee te werken aan DW B 2018 1 VINTAGE ?

Goede literatuur is wars van trends. Reden te meer voor DW B om in een themadossier creatief en essayistisch te reflecteren op een modeverschijnsel dat de westerse wereld al enige jaren in zijn greep houdt: vintage. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is die term weer volop in gebruik. Volgens de Duitse cultuurwetenschapper Heike Jen?? is vintage een ???co-production of new and old???, waarin het anachronisme overheerst. Het leidt tot een paradoxale stijl, waarin de modecultuur uit de jaren zestig bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met de contemporaine hang naar smartphones en sociale media. Daarin verschilt vintage van dat andere modewoord, ???retro???, door de Amerikaanse kunsthistorica Elizabeth Guffey gedefinieerd als een knipoog naar ???the recent past with an unsentimental nostalgia???.

Het is met name de millennialgeneratie, en meer specifiek de hipstersubcultuur daarbinnen, die gezwicht is voor de ogenschijnlijke charmes van vintage. Dat beperkt zich niet alleen tot kleding: ook katoenen tasjes met boekomslagen erop behoren tot het arsenaal. De hernieuwde aandacht voor de materialiteit van teksten en foto???s kan tevens met een vintage-ideologie in verband worden gebracht. In een tijd waarin de digitale extensies van de mens maar blijven uitdijen, kan die hang naar oude stijlen misschien evengoed als ???sentimental nostalgia??? geduid worden.

Gefascineerd door de vintage-tendens nodigen DW B-curatoren Jeroen Dera en Tom Willaert je hierbij uit om een tekst voor te leggen voor ons themakatern. De opdracht is vrij in haar begrenzing: we vragen om een literaire verkenning van vintage. Kan er, bijvoorbeeld, een coproductie tussen ???oud??? en ???nieuw??? in een literaire tekst worden verwezenlijkt? Hoe kijk je als schrijver of dichter aan tegen stijlen uit het verleden? Met (on)sentimentele nostalgie, of in geen enkel opzicht? Is er zoiets als vintage-proza denkbaar, of vintage-po??zie?

Heb je interesse om mee te werken? Stuur dan voor 1 mei 2017 een korte schets van je plannen naar Jeroen Dera: j.dera [at] let.ru.nl. Definitieve resultaten van de verkenning worden verwacht op 15 september 2017. Het Vintage-nummer van DW B staat, met bijpassende vormgeving, gepland voor 1 maart 2018.  De lengte van een bijdrage is maximaal 5 pagina???s.

ATLAS BRUSSEL in Passa Porta

Op zondag 12 maart - een zonovergoten lentedag - werd ATLAS BRUSSEL voorgesteld voor een bomvolle zaal  in Passa Porta. In het bijzijn van heel wat auteurs en vertalers. Meer sfeerbeelden vind je bij de reportages! Dank aan Passa Porta voor de ontvangst, aan Brukselbinnenstebuiten voor de wandeling en aan Muntpunt voor de promotie en de Vlaamse Overheid voor de steun. De UitinBrussel-filmpjes zullen binnenkort ook op deze website te zien zijn.


Foto's: Astrid Dewaele

DW B presenteert 2017 1

ATLAS BRUSSEL

Een boeknummer, een wandeling en een literaire brunch

ATLAS BRUSSEL presenteert de hoofdstad als literaire inspiratiebron, als atlas van emoties, als een stedelijk landschap vol superdiversiteit. Op uitnodiging van Peter Vermeersch leverden drie??ntwintig schrijvers - die in Brussel hebben gewoond, er nog steeds wonen, of er een pied-??-terre hebben - een bijdrage met po??zie, proza, essay of iets daar tussenin. Sommige namen klinken vertrouwd in de oren, andere zijn bekend buiten de landsgrenzen en werken hier in anonimiteit; ze vinden op deze bladzijden voor het eerst een Nederlandstalig publiek.

Anja Golob, Joke van Leeuwen, Daniel Tkatch, Taha Adnan, Gra??yna Plebanek, Anne-Louise Bosmans, Nisma Al-Aklouk, St??phane Symons, Laurence Vielle, Tjitske Jansen, Jonathan Robijn, Adnan Adil, Patrick McGuinness, Peter Vermeersch, Bregje Hofstede & Lize Spit, Frederik Willem Daem, Silvia Vainberg, Xavier Queipo, Geert van Istendael & Manza, Kader Sevin??, Ricardo Domeneck.

Speciaal voor dit nummer zorgde Stefan Moens van Brukselbinnenstebuiten voor een ???zintuiglijke??? wandeling door de Marollen. In lengte van jaren kan deze DW B daarom dienen als literaire gids door Brussel.

 


Literaire brunch en wandeling

Op zondag 12 maart om 11 u. wordt dit boeknummer voorgesteld in Passa Porta (Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel). Met optredens van Lize Spit & Bregje Hofstede, Gra??yna Plebanek, Anja Golob, Joke van Leeuwen en ManzaPeter Vermeersch is uw gastheer. U bent van harte welkom!

U kunt zich ook inschrijven voor ???Lijf en leden???de Brukselwandeling, die om 13.30 u. vertrekt aan Passa Porta.

U hebt het intussen wel begrepen: deze DW B wil u niet alleen over Brussel doen dromen, of haar anders laten lezen. We willen u ook de stad insturen.

Reserveren via passaporta.be, zowel voor de presentatie als voor de wandeling (voor de wandeling is het aantal deelnemers beperkt). Toegang: ???7 / ???5 reductie (werkzoekenden en jongeren).

In samenwerking met Passa PortaBrukselbinnenstebuiten en Muntpunt.

Met de steun van 

Presentatie Dirk Braeckman in Museum M in Leuven

Op donderdag 12 januari werd de fotobiografie van Dirk Braeckman in Museum M gepresenteerd voor een volle zaal. Met een uiteenzetting van Eva Wittocx en optredens van Fiep van Bodegom en Frederik Willem Daem. Christophe van Gerrewey interviewde de kunstenaar. En Maud Vanhauwaert bracht een prachtig gedicht dat we u niet willen onthouden.

 

ik noem jou ibila


niet omdat het klinkt als een eiland

een chemisch spul met een parapluutje

of als een sirene die op de rotsen

dagelijks haar kleine borsten te water laat

 

            ik noem jou ibila

 

mijn schemeringsdier, mijn grensgeval

je houdt je op in het donker

je haren tot over je gezicht

ik weet niet waar te beginnen

 

ik leg je te weken in een donkere kamer

in verschillende baden, tot je contouren vervagen

wisten wij veel waar het eiland stopte

en het continent begon

 

mijn kleine sluikstort, met je voiletje

van niets, er hangt nog iets van jou aan de stoel

ik noem je, vergeef me het woordspel

mijn alibi, maar dan in negatief

 

            jij bent het bewijs dat ik er was

 

daar op de rotsen, het zeeoppervlak

van gemarteleerd koper, je waste je oksels

met het schuim van de branding

met jouw lichaam van een vogel, je valse falsetto

 

je duwde de houten baleinen omhoog

tot het parapluutje geforceerd juichte

ik probeer je te fixeren, in een chemisch spul

leg je te drogen, laat het weer dagen

 

            ik breng jou in beeld en bij uitbreiding de wereld

            misschien nog het meest om mezelf uit te sparen