Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Zin om mee te werken aan DW B 2018 1 VINTAGE ?

Goede literatuur is wars van trends. Reden te meer voor DW B om in een themadossier creatief en essayistisch te reflecteren op een modeverschijnsel dat de westerse wereld al enige jaren in zijn greep houdt: vintage. Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is die term weer volop in gebruik. Volgens de Duitse cultuurwetenschapper Heike Jen?? is vintage een ???co-production of new and old???, waarin het anachronisme overheerst. Het leidt tot een paradoxale stijl, waarin de modecultuur uit de jaren zestig bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met de contemporaine hang naar smartphones en sociale media. Daarin verschilt vintage van dat andere modewoord, ???retro???, door de Amerikaanse kunsthistorica Elizabeth Guffey gedefinieerd als een knipoog naar ???the recent past with an unsentimental nostalgia???.

Het is met name de millennialgeneratie, en meer specifiek de hipstersubcultuur daarbinnen, die gezwicht is voor de ogenschijnlijke charmes van vintage. Dat beperkt zich niet alleen tot kleding: ook katoenen tasjes met boekomslagen erop behoren tot het arsenaal. De hernieuwde aandacht voor de materialiteit van teksten en foto???s kan tevens met een vintage-ideologie in verband worden gebracht. In een tijd waarin de digitale extensies van de mens maar blijven uitdijen, kan die hang naar oude stijlen misschien evengoed als ???sentimental nostalgia??? geduid worden.

Gefascineerd door de vintage-tendens nodigen DW B-curatoren Jeroen Dera en Tom Willaert je hierbij uit om een tekst voor te leggen voor ons themakatern. De opdracht is vrij in haar begrenzing: we vragen om een literaire verkenning van vintage. Kan er, bijvoorbeeld, een coproductie tussen ???oud??? en ???nieuw??? in een literaire tekst worden verwezenlijkt? Hoe kijk je als schrijver of dichter aan tegen stijlen uit het verleden? Met (on)sentimentele nostalgie, of in geen enkel opzicht? Is er zoiets als vintage-proza denkbaar, of vintage-po??zie?

Heb je interesse om mee te werken? Stuur dan voor 1 mei 2017 een korte schets van je plannen naar Jeroen Dera: j.dera [at] let.ru.nl. Definitieve resultaten van de verkenning worden verwacht op 15 september 2017. Het Vintage-nummer van DW B staat, met bijpassende vormgeving, gepland voor 1 maart 2018.  De lengte van een bijdrage is maximaal 5 pagina???s.