Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

DW B predikt de passie van Rogier

Rogier van der Weyden wordt algemeen beschouwd als de eerste meester uit onze regio die in strakke, beredeneerde composities menselijke emoties in beeld brengt: zijn doeken vallen op door het beheerste pathos en de subtiele expressie van de figuren. In het septembernummer van DW B is de oude meester overal en nergens aanwezig, maar steeds breekbaar en intens, sensueel en verheven, subtiel en pathetisch.

Het werk van bekende hedendaagse kunstenaars uit Belgi?? wordt gecombineerd met een schilderij of een detail daaruit van Van der Weyden. Beno??t van Innis, Dirk Braeckman, Hans Op de Beeck, Jan Lauwers, Karel Dierickx, Lili Dujourie, Berlinde de Bruyckere, Jan Vanriet en Jan Fabre leveren verbanden die niet evident zijn, maar tot stand komen in de blik van wie kijkt.
       De katern opent Passies omtrent Rogier. De actualiteit van Van der Weydens beeldtaal, het dossier dat voor DW B werd samengesteld door Brigitte Dekeyzer en Stefan Hertmans, in samenwerking met Artes.Leuven en ISKA (Hogeschool Gent). Ook schrijvers worden door Rogier gebiologeerd en ge??nspireerd. Dragende teksten wisselen af met creatieve reflecties. Brigitte Dekeyzer verkent de thematische en formele wereld van Van der Weyden met als uitgangspunt het grandioos ontroerende Miraflores-altaarstuk bewaard in Berlijn (Staatliche Museen zu Berlin), waarin het levensverhaal van Christus op een uitgebalanceerde en inventieve manier is gesynthetiseerd. Het gedicht van Huub Beurskens is deels ge??nspireerd op Van der Weydens Annunciatie, bewaard in het Mus??e du Louvre in Parijs. Erwin Mortier legt een eschatologische blik over Van der Weyden, en vandaar over het hele passieverhaal. Het essay van Samuel IJsseling keert terug naar een loepzuivere, schroomvolle lectuur van Van der Weydens Sacramentsaltaar (KMSK, Antwerpen). Stefan Hertmans??? ???Triptiek/bewening??? bewandelt opnieuw het actualiserende spoor. Als met een camera componeert hij een triptiek, waarin strak en zonder traan beelden zijn verweven die hem getroffen hebben. In de gedichten van Peter Verhelst wordt een heel ander verhaal over de beelden geprojecteerd, dit keer een vervreemdend, exotisch geheel van associaties: fabeldieren, sensuele reminiscenties, flarden van hedendaagse verhalen in een grootstedelijke context, waardoor het hele gebeuren rond het kruis zich verbreedt tot een antropologisch raadsel in een sterk zintuiglijke wereld. Helena De Preester confronteert beelden van Bill Viola en Van der Weyden vanuit een reflectie over tijd in de voorstelling. De gedichten van Saskia de Coster laten een subtiele, hedendaagse zweem van religieuze elementen in een profane wereld vermoeden. Marc Verminck rondt het geheel af met een essay waaruit een zichzelf ironiserende passie spreekt, een draaikolk van gevoelens die, ofschoon de auteur steeds opnieuw rationaliseert en door een onderzoek van de lijdensgeschiedenis gas terugneemt, zich niet lijkt neer te leggen tot er finaal dan toch een punt wordt geplaatst ??? een punt als een da capo.

Katleen Vinck opent met haar katern Bunkers uit de reeks Jonge fotografie in Belgi?? uw reguliere DW B-aflevering. Jeroen van Rooij schrijft episode 4 van zijn cyclus De eerste hond in de ruimte; Sven Vitse, Joris Gerits en Bas Groes analyseren recente publicaties van David Nolens, Jeroen Theunissen, A.F.Th. en Stefan Hertmans; en in Tijdschriften bekijkt Sven Vitse de islamitische revolutie in Iran (1979) door de ogen van de terug- en vooruitblikkende tijdschriften ZemZem en De tweede ronde. Dirk Leyman en Hans Cottyn focussen op het spelen ??n helen van Perec via een interview met de Nederlandse vertaler van La Disparition, Guido van de Wiel.

De hedendaagse passies omtrent Rogier krijgen ook een plek op het podium. Waar anders dan in de nieuwe Leuvense museumsite M, waar van 20 september tot 6 december de openingstentoonstelling Rogier van der Weyden 1400 | 1464. De Passie van de Meester wordt georganiseerd. DW B nodigt u uit op 8 oktober om 20.00 uur in het Auditorium van M. Brigitte Dekeyzer, Stefan Hertmans, Saskia de Coster & Johan Jacobs en Peter Verhelst lezen dan Van der Weydens passie tot leven. Meer info vindt u hier.

Bestel het nummer hier.