Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Peter V. Zima
1946°
Biografie

Peter V. Zima studeerde sociologie, politicologie en Spaanse literatuur in Edinburgh en literatuurwetenschap in Parijs waar hij aan de universiteiten van Parijs IV en Parijs I twee proefschriften over Marcel Proust verdedigde. Van 1972 tot 1975 was hij als medewerker verbonden aan de Universit??t Bielefeld, van 1976 tot 1983 als medewerker en hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1983 is hij gewoon hoogleraar algemene en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universit??t Klagenfurt, sinds 1998 corresponderend lid van de Oostenrijkse Academie der Wetenschappen in Wenen. Tot zijn meest recente publicaties behoren: The Philosophy of Modern Literary Theory (Athlone-Continuum, London, 1999), Theorie des Subjekts (Francke-UTB, T??bingen, 2000, 2007), Das literarische Subjekt (Francke, T??bingen, 2001), Deconstruction and Critical Theory (Continuum, London, 2002), Th??orie critique du discours (L???Harmattan, Paris, 2004), ??sthetische Negation. Das Subjekt, das Sch??ne und das Erhabene von Mallarm?? und Val??ry zu Adorno und Lyotard (K??nigshausen und Neumann, W??rzburg, 2005) en What is Theory? Cultural Theory as Discourse and Dialogue (Continuum, London, 2007).