Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Marc Verminck
1954°
Biografie

Marc Verminck doceert filosofie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, is psychoanalyticus en publicist. Recent verscheen van zijn hand: Als een gebroken spiegel. Psychoanalytische beschouwingen over het kunstenaarsoeuvre (A&S/books, 2007), en onder zijn redactie: Over schoonheid. Hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip (A&S/books, 2008), en Onheil, pijn, bloed. Voorstellingen van lijden (A&S/books, 2009), met auteursbijdragen. Voorts: ???Academisch doceren in auditoria. Naar aanleiding van het discours van J. Lacan te Leuven, 1972???, in Sint-Lukas Galerie (2009).