Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Gerard Groeneveld
1956°
Biografie

Gerard Groeneveld studeerde Nederlands in Leiden en specialiseerde zich in de boekgeschiedenis. Dat leidde in 1992 tot de monografie Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd. Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944 (Sdu, ???s-Gravenhage). Daarna hield hij zich intensief bezig met nationaalsocialistische propaganda en collaboratiethematiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2001 volgde Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945, in 2004 Kriegsberichter. Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945, in 2006 publiceerde hij Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945 en Heinz in Holland. Duitse amateurfoto???s van de bezettingstijd. In 2005 schreef hij de inleiding bij en bezorgde hij de teksten van Anton Mussert. Nagelaten bekentenissen en Paul Metz. Mussertman aan het oostfront. Al deze publicaties verschenen bij uitgeverij Vantilt, Nijmegen. Voorts schreef Groeneveld verscheidene artikelen voor diverse tijdschriften en leverde hij jarenlang journalistieke artikelen en recensies aan NRC Handelsblad en de Volkskrant. Ook werkte hij mee aan radio- en televisieprogramma???s.