Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Floor van Renssen
1979°
Biografie

Floor van Renssen studeerde Moderne Nederlandse letterkunde in Nijmegen en schreef een scriptie over de receptie van de Vlaamse literatuur in de Nederlandse literaire kritiek. Zij onderzocht twee dagbladen (Volkskrant en NRC) en nam drie jaargangen door (1975, 1985 en 1995). Na haar afstuderen in augustus 2003 greep ze de kans om verder onderzoek te doen op dit gebied en sinds begin 2005 werkt ze onder leiding van prof. dr. Anja de Feijter aan een promotieonderzoek naar de interactie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur, zoals die zichtbaar wordt in met name de literaire kritiek. Ze onderzoekt recensies in dag- en weekbladen tussen 1980 en 1995 en zal in kaart proberen te brengen hoe Nederlandse critici in deze periode schreven over de Vlaamse literatuur. Dit gebeurt in het grotere kader van een VNC-onderzoeksproject van professor De Feijter en professor Brems waarin de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven samenwerken: Wisselende verhoudingen in het literaire systeem. Een systeemtheoretisch onderzoek van de receptie van Vlaamse literatuur in de Nederlandse literaire kritiek en van Nederlandse literatuur in de Vlaamse literaire kritiek tussen 1980 en 1995. Onder leiding van prof. dr. Hugo Brems doet een Leuvense doctorandus onderzoek naar de kritiek in Vlaamse dag- en weekbladen. Hij vraagt zich af hoe de Vlaamse critici tegen de Nederlandse literatuur aankijken. Floor van Renssen is eindredacteur van literair tijdschrift Parmentier.