Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
A.M.A. van den Oever
1957°
Biografie

A.M.A. van den Oever is verbonden aan de universiteiten van Groningen en Utrecht. Ze was lid van het bestuur van het Fonds voor de Letteren en zetelt nu in de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie. In 2007 verscheen van haar hand Het leven zelf. Louis Paul Boon als romanvernieuwer (Wever & Bergh, Antwerpen). Voorjaar 2008 werd het werk ook in een Engelse vertaling uitgebracht in de Verenigde Staten, in de Scholarly Series van Dalkey. In het boek legt zij in een nauwgezette analyse van de ontwikkeling van Boons oeuvre en stijl de kernelementen bloot van Boons grootse vernieuwing van de roman in de tumultueuze decennia na de oorlog. Eerder verscheen haar studie van het groteske in de literatuur, <Fritzi> en het groteske (De Bezige Bij, Amsterdam, 2003).