Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Dubbele bloei

Verschenen in: Pseudovertalingen
Auteur: Araki Yasusada

 

Vertaald door Kristof Berckmans 

 

Kennismaking met Araki Yasusada (en Ozaki Kusatao en Akutagawa Fusei)

 

De notitieboekjes van de dichter Araki Yasusada uit Hirosjima werden door zijn zoon ontdekt in 1980, acht jaar na de dood van de dichter.  De manuscripten bestaan uit veertien spiraalschriften met pagina???s vol gedichten, aanzetten, huistaken Engels, dagboeknotities, aantekeningen  van Zen-dokusan-ontmoetingen, en ander materiaal. Daarnaast zijn de notitieboekjes doorweven met honderden tussenvoegsels, waaronder tekeningen, ontvangen briefwisseling en carbonkopie??n van de brieven van de dichter zelf.

         Hoewel Yasusada actief was in belangrijke avant-gardegroepen als Ogiwara Seisensui???s So-un (Gelaagde wolken) en de experimentele rengakring Kai (Roeiriemen) en hij meerdere bekende schrijvers en kunstenaars als Taneda Santoka, Ozaki Hosai, Kusano Shimpei en Shiryu Morita tot zijn kennissenkring mocht rekenen, is zijn werk, net als dat van zijn rengamedewerkers Ozaki Kusatao en Akutagawa Fusei, nagenoeg onbekend. Maar de geschriften die in Yasusada???s manuscripten aangetroffen werden zijn fascinerend, vanwege hun biografische onthullingen, formele verscheidenheid en taalkundig elan. Veel van de experimentele kracht ervan komt, interessant genoeg, voort uit Yasusada???s confrontatie met de po??zie van de Amerikaan Jack Spicer en de Franse criticus Roland Barthes: Yasusada sprak vloeiend Engels en Frans, en er zijn talrijke citaten van, of verwijzingen naar beide literaire figuren in het latere werk. Meer zelfs: de notitieboekjes onthullen dat Yasusada een werk had aangevat in het verlengde van Spicers brieven en ???vertalingen??? in Naar Lorca, dat Naar Spicer zou gaan heten.

         Yasusada werd geboren in 1907 in de stad Kyoto, waar hij woonde tot 1921, toen zijn familie naar Hirosjima verhuisde. Hij studeerde tussen 1925 en 1928 sporadisch aan de universiteit van Hirosjima, met de bedoeling een diploma westerse literatuur te behalen.  Door de ziekte van zijn vader was hij echter gedwongen om, in het belang van zijn familie, voltijds in dienst te treden bij de posterijen en zijn formele studies op te geven.

         In 1930 huwde hij zijn enige vrouw Nomura, met wie hij twee dochters en een zoon kreeg. In 1936 werd Yasusada opgeroepen voor de dienst in het Japanse Keizerlijke Leger en werkte hij als klerk in de afdeling van de Militaire Posterijen in Hirosjima. Zijn vrouw en jongste dochter Chieko kwamen meteen om bij de atoomexplosie van 6 augustus. Zijn dochter Akiko overleefde het, maar stierf minder dan vier jaar later aan stralingsziekte. Zijn zoon Yasunari, destijds een jong kind, verbleef bij familie buiten de stad.

         Yasusada stierf in 1972 na een lange strijd tegen kanker. Akutagawa Fusei stierf door dezelfde oorzaak in 1971. Het lot van Ozaki Kusatao is ons niet bekend.

         In het algemeen hebben we gedateerd materiaal chronologisch geordend, behalve waar thematische overwegingen ons anders hebben doen besluiten.  Ongedateerd materiaal werd gerangschikt naar beste vermogen.

Tosa Motokiyu, Ojiu Norinaga, Okura Kyojin

 

De volledige tekst lees je in de papieren versie van DW B 2017 2.