Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Ik Kom U Stelen

Verschenen in: Jazzz

1_19.5.5

I'll Rob You 19.5.5 tot 5.8.5

 

2_19.5.5

Giordano Bruno, hermeticus (1600): We hebben gezegd, mijn kind, dat er een lichaam is dat de wereld als groot geheel bijeenhoudt. 

Herbert Marcuse, filosoof (1955): Mentale vormen, die tegengesteld zijn aan het werkelijkheidsprincipe, duiken vooral op als verbannen naar het onbewuste, van waaruit ze werkzaam zijn.

 

3_20.5.5

Bruno: De oerwaarheid is geen lichaam, maar het is ????n, slechts waarheid, slechts eenheid.

Marcuse: De activiteit die erin bestaat denkbeeldige voorstellingen voort te brengen werd vrijgesteld van de beproeving die we de werkelijkheid noemen, ze zal altijd ondergeschikt blijven aan het genotsprincipe, of ze nu denkbeeldig of utopisch is.

 

4_21.5.5

Bruno: Er is de Intellectus of Mens Spiritus, de Materia of de Materi??le Natuur, de Elementen en de Elementata.

Marcuse: Achter de schoonheidsgestalte van de kunst staat de harmonie tussen zinnelijkheid en verstand. Het is de harmonie die verdrongen werd door de regelingen van het leven, door de logica van de heerschappijen, door de kritiek van de opbrengstprincipes.

 

Het vervolg van deze tekst lees je in de papieren versie van DW B 2015 5 Jazzz.