Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Over DW B 2014 4

Auteur: Hugo Bousset


Beste lezers,

Wie de term ???prozagedicht??? hoort, denkt spontaan aan werken uit de late negentiende eeuw, zoals Le Spleen de Paris. Petits po??mes en prose (1869) van Charles Baudelaire en Illuminations (1886) van Arthur Rimbaud, en aan l???art pour l???art.

Ik was dan ook wat verrast door het voorstel van Arnoud van Adrichem om een focus te wijden aan het Amerikaanse prozagedicht, dat volgens Michel Delville (Crossroads Poetics, 2013) opnieuw erg hip is. Eigenlijk was mijn verrassing wat misplaatst, want heb ik zelf indertijd niet geschreven over de ???pro??zie??? van bijvoorbeeld Bert Schierbeek? Een prozagedicht is een hybride genre dat de neiging heeft andere genres in te palmen, te besmetten of te verminken, en die associatieve collage en montage past uitstekend bij de huidige tijdsgeest, en ook die flitsachtige gebaldheid. In het prozagedicht worden allerlei tekstsoorten nevenschikkend gebruikt, zonder hi??rarchie, tenzij een arbitraire, een fictieve nummering bijvoorbeeld. Omdat er evenwel geen sprake is van een echt nieuwe trend, heeft de samensteller de negen auteurs alfabetisch geplaatst.

DW B doet nu ook mee aan ???Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs???, die in zijn 37e editie opnieuw tot leven is gekomen. De teksten van de winnaars van de genres proza en po??zie staan in dit nummer, en op www.dwb.be hebben we de zes genomineerden geplaatst, drie per genre.

Op www.dwb.be kunt u ook kennismaken met nog meer nieuws, zoals de filmpjes van de kritisch-po??tische voordrachten die DW B op 14 maart in deBuren presenteerde voor LAK (Labo Actuele Kunstkritiek). De tien filmpjes werden gemaakt voor de performance in Perdu bij de presentatie van Land Art (DW B 2014 1) op 15 februari. U kan op onze site ook leuke dingen kopen zoals Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo (redactie Matthieu Sergier & St??phanie Vanasten), dat op 30 april in Passa Porta werd voorgesteld, en de laatste, exclusieve exemplaren van de multiple van Luc Deleu, Eurasian Academical Tour 2017-2018, die hij speciaal voor het benefiet van DW B op 22 mei maakte.


Hugo Bousset