Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

De bollen zijn heel decoratief aan de vijver

Verschenen in: Land Art

Als Astrid Lampe vrije hand wordt gegeven een thema voor DW B samen te stellen, dan gaat de boel op de schop. De po??zie wordt opengetrokken tot in het volledige landschap, tot zij naar alle kanten open staat en radicaal is losgeschoffeld van benauwende verwachtingen, ook van de contouren van het gedicht. ???Il faut cultiver notre jardin.???

Er worden noodzakelijke ingrepen gepleegd om gedichten te bestrijden middels po??zie: in poetry; not in poems. De verwantschap met beeldende kunst zoeken we op in thematiek, in methodiek en in benadering: een hockney en een dixi (of: dixi: een hockney).

Wat we hebben gemaakt is een Gesamtkunstwerk waarvoor we eerst het bronmateriaal hebben aangeleverd om daarna individuele keuzes uit de woordenvloed te maken. Omdat er buiten ons nog veel meer voor het grijpen ligt, bedachten we dat de helft van het materiaal dubbel gerecycleerd dient te zijn, dus niet door ons gemaakt maar wel door ons aangedragen. Dat spelt soms wat onvoorspelbaar.

We hebben een corpus van twintig dichters die drie regels bloemlezen uit hun eigen en drie uit andermans werk. Uit deze composthoop van 120 regels wordt geput voor het samenstellen van drie naar eigen inzicht opgestelde pagina???s, zonder restrictie. Ook dit is weer bronnenmateriaal voor de land artists en de vormgevers die er nog een laatste laag overheen hebben gelegd. En zelfs een code, onderaan de pagina. Nu nog: kijken, lezen en luisteren.


De samenstellers: Patrick Bassant, Willem Bongers-Dek & Astrid Lampe

De vormgevers: Marcel van den Berg & Bram Nijssen (www.kommerz.nl)