Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Roemdaden der mannen. Muzische tirannen in Hellas en Rome

Verschenen in: Diclit. Van Nero tot Mao
Auteur: Piet Gerbrandy

Wat doet een man wiens professie bestaat in het aanrichten van slachtingen, wanneer hij het even wat minder druk heeft? Hij grijpt naar de lier en zingt over goden en helden. In De Dame van de Tapisserie (2007) schrijft Jacques Hamelink, naar aanleiding van de oorlog in Kosovo aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw:

     
Hier roert dan de wijsstok van het gezang vandaag even
      
de oorsprong aan van het epos. Zwarte Balkanbekkenelen,

      
brokstukken gecarboniseerde ruggegraat, halve ribbekooien
      
op een hoop. Doorntakken over te verse aarde.

De slachting is een voorwaarde voor grootse po??zie. Niemand beseft dat beter dan de dichter die goed is in doden.
      
In het negende boek van de Ilias gaan drie mannen op weg om Achilles, die zich wrokkend heeft teruggetrokken uit de strijd, over te halen om zijn conflict met Agamemnon bij te leggen en het vechten te hervatten. Boutens vertaalt:

     
Dan zij bereikten de tenten en schepen der Myrmidonen.
      
Hem ze aantroffen, den geest met de klinkende lier zich verlustend,
      
???t Kunstigbewerkt schoon tuig met een zilveren brug voor de
      
snaren,
      
Dat uit den buit hij verwierf, woestleggend de stad van E??tioon.
      
Daaraan ???t hart hij verlustte, en bezong roemdaden der mannen.

Achilles speelt bij voorkeur op een lier waarvan hij de vorige eigenaar persoonlijk over de kling heeft gejaagd. Ook Brise??s, dat andere instrument van zijn lust, was gestolen waar. Nu zij hem is afgenomen behelpt hij zich met de lier.


Lees meer in Diclit