Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Over Diclit

Verschenen in: Diclit. Van Nero tot Mao
Auteur: Hugo Bousset


Beste lezers,

Waarom heet een nummer dat eerst de titel Dichtende dictators en rijmende rabauwen kreeg, nu Diclit. Van Nero tot Mao?
Omdat ???diclit??? meer dan ????n betekenis heeft. Google maar even.
DW B heeft de laatste jaren volop mee vorm gegeven aan de paradigmawissel van ???esthetisch??? naar ???ethisch??? postmodernisme met afleveringen zoals Het gerucht Brussel, Po??zie over de waarheid. De waarheid over po??zie, Het lied & De wetten en Irony and Beyond. In de loop van dit jaar maken we een heus nummer over engagement. We trekken ten strijde, maar vestigen meteen de aandacht op het geroep achter vaandels, po??tica???s en ideologie??n, waar we dus vragen bij hebben.

Zo blijft DW B ??? DW B, en wordt het bijvoorbeeld niet Yang, dat zeer lezenswaardige blad, dat me qua stelligheid van visie en toon vaak aan de tijd van de ???materialistische literatuurstudie??? van de Frankfurter Schule doet denken, met als hoogtepunt de bloemlezing van J.F. Vogelaar, Kunst als kritiek van ??? 1972. Maar ik zou Yang niet willen missen.

Om deze aflevering van DW B voor te stellen, citeer ik uit de brief van samenstellers Jos Joosten en Jan de Roder aan de auteurs:
???Weinigen zullen weten dat de terechtstelling van Saddam Hoessein niet alleen de dood van een dictator betekende, maar ook het einde van een amateurliterator. Zou er ooit van zijn po??zie een dichtbundel worden samengesteld? In elk geval is Hoessein vermoedelijk de enige dictator geweest die een boek heeft verboden dat hij zelf heeft geschreven: het bevatte antireligieuze idee??n die niet meer pasten in zijn politiek. De ene schurk is de andere niet, maar kijken we verder naar de categorie plegers van misdaden tegen de menselijkheid, dan is Radovan Karad??i?? een niet minder interessante casus. Niet alleen wordt zijn po??zie gepubliceerd en bovendien vertaald, hij plaatst zichzelf nadrukkelijk in de traditie van de Servisch-nationalistische dichter-soldaat.
Halen literatuurbeschouwers hun neus op voor Karad??i??' gedichten of zijn zij bereid hun expertise in te zetten bij een lectuur van deze po??zie? Het eerste lijkt het meest voor de hand te liggen, maar in dit themanummer kiezen we voor het tweede. Laten we de handschoen opnemen en onze literatuuropvatting op de proef stellen. Niet alleen bij Karad??i??' po??zie, maar ook bij Goebbels??? roman Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchbl??ttern, niet alleen bij Mao Zedongs po??zie, maar ook bij die van Baldur von Schirach, niet alleen bij Mussolini???s roman L???amante del cardinale. Claudia Particella, maar ook bij Saparmurad Nijazovs gedichten en bij die van Ho Chi Minh en Stalin.???

Soms zijn het andere namen geworden, maar steeds worden de dictators onderuitgehaald door de meestal infantiele pretentie en schamele kwaliteit van hun literaire producten. Hoewel de hoogst boeiende vraag niet wordt ontweken waarom ze dan een literaire code gebruikten, en niet doodgewoon pamfletten schreven.

                                                           *

In jaargang 2008 beginnen we met een rubriek over jonge fotografen in Belgi??, in samenwerking met het FotoMuseum Provincie Antwerpen, directeur Christoph Ruys en curator Inge Henneman. In het dubbelnummer 5-6 van 2010 maakt Inge Henneman een State of the Art van de jonge fotografie in Belgi??, met inbreng van schrijvers. In januari 2011 volgt een expositie in de galerie van het FotoMuseum. Op www.dwb.be verschijnen van alle fotografen webfolio???s.

                                                          
*

Johan Reyniers wordt hoofdredacteur van het Vlaamse podiumkunstentijdschrift Etcetera. We wensen hem van harte proficiat! Hoewel hij op eigen verzoek van de kernredactie naar de redactieraad verhuist, zal zijn onschatbare inbreng in DW B niet echt verminderen: het aanbrengen van theater als literair genre en van themanummers, het schrijven (in 2009) van een reeks over de literaire aspecten van populaire televisieseries, het organiseren van presentaties ??? zelfs samen met ???zijn??? vernieuwde Etcetera!