Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

De geschiedenis van het denken 286-316

Verschenen in: Irony and Beyond

 

De geschiedenis van het denken 286-316

 

(of: hoe men plagiaat omzeilt

door weglating van de

juiste woorden)

 

 

I

 

 

Deze tijd van stalen platen, hoewel in tegenstelling

tot wat vaak wordt aangenomen niet de grondlegger

van het genre van het substanti??le, wil beter doen

dan zijn best, representatief voor de essentie zijn.

 

In scherts kent het geluk der naakte eilanders

nooit afdoende vrees zich te compromitteren.

Als in goud gevat, firmament vrij van dwaling;

dan blijkt de vorm tot het uiterste uitgedacht.

 

Verklaring werd aarzeling, scepsis de moord

op het dagelijkse. Een nieuwe basis genereerde

dood en verderf in de omgeving van het kasteel.

Het slot van de verhandeling wilde haar herzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

Een of andere natuurkundige was mijn verstand

niet opgevallen, dat schadelijk zou kunnen zijn

voor kerk of staat. In weerwil van de opkomst

van het discussi??ren is het pleit beslecht.

 

Uitermate praktisch en indringend aan de orde

kan een oorlog hartverscheurend worden opgelost.

Het hart noch het karakter van het loskoppelen

scheiden de voortgang van de wetenschap.

 

Deze wijze, onderdeel van een monsterverbond,

maakte verdiepende schaduwen tot in onze tijd

van onmiskenbare verworvenheden. Bedreiging:

ons gedwongen onderkomen, jaren van toestand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 III

 

 

Beeldfunctie van de mier, de makkelijk te vangen vissen.

Hier en daar verdwenen honderden jaren in de koelkast.

Op de maan landen in een reageerbuis een orgaan

en een berg vragen met verstand en handen.

 

Ook de individuele eis van fascisme buitengesloten.

Het keurslijf teruggeworpen, gepaard met onheil.

Voortvloeiende besluiteloosheid zich te zekerheden,

of zoals de humanisten alle twijfel bij elkaar bewaren.

 

Met scepsis raadpleegt hij het vormen van zijn eigen God,

aan wiens directe vlakte mensenhanden door de zeef haalt.

De leerstellingen van de sto??cijnen zal hij zeker vinden,

omdat een slang de voorzichtigheid uit het oog verloor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV

 

 

Techniek, bedoeld om het werk te vergemakkelijken,

ontmoet zijn reserves in de moderne teleurstelling.

Abstract contact is me gaan tegenstaan. Toen ik de

mens vervreemdde, vergaf ik anderen het bestuderen.

 

Onder ????n paraplu wordt de centrale betekenis ontwikkeld.

Gebonden aan het perspectief van de verlichtingsdenkers

kan een wegbereider voor het tussenrijk geen plaats hebben.

Nierstenen klonteren samen van die onverdraagzaamheid.

 

Echte kleuren willen hersenschimmen in vervoering brengen.

Dat soort mensen overheerst vol ijver de moraalfilosofie.

Laten we de gebochelde dwerg het vuur verlichten.

Revolutie, beroemd om zijn vader, is de oorzaak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 V

 

 

Kenmerkend zijn de prenten die hij wijdde aan zijn dood,

het eeuwig vrouwelijke duivels afgebeeld als gevangenis.

Door de smalle ramen van geometrische oneindigheid

maakten enorme fallussen de kwaliteit bescheiden.

 

De verwevenheid van hersenhelften en ridderromans

die met de binnenwereld de bewuste leugen ging bewegen.

Eeuwenlang zou het ontstaan van de verbeelding sturen,

en omgekeerd de onderzoeking de primaire roeping.

 

Hoe het voelt om scheppende toegang te verschaffen

tot andere waarheden dan wetenschappelijke theepotten ???

of tot de Middellandse Zee, of tot epische verschillen

tussen diverse vormen van goed bewaarde geschiedenis.