Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Louis Couperus

Auteur: Patrick Bassant


Louis Couperus
(1863-1923) is pas vijfentwintig wanneer hij zijn debuutroman Eline Vere als feuilleton in het dagblad Ons Vaderland publiceert. De publicatie in boekvorm, in 1889, maakt hem op slag beroemd.

       Eline Vere is een jonge kunstzinnige vrouw die zich beweegt in de kringen van de gegoede burgerij van het laatnegentiende-eeuwse Den Haag. Eline is van nature een onrustig, overgevoelig persoon, die zich staande probeert te houden in een banale wereld. Haar angst voor die ???dagdagelijksheid??? doet haar wegzinken in dromerijen en hallucinaties. Alle grenzen tussen beide werelden vallen weg, met rampzalige gevolgen. Haar liefdes zijn gedoemd tot mislukken, haar omgeving staat machteloos. Elines lot is onafwendbaar: ze pleegt zelfmoord door een overdosis morfine.

       De tragische psychologie van Eline Vere, melancholiek en labiel, die voortvloeit uit haar zwakke gestel, wordt door Couperus minutieus blootgelegd. Eline Vere is een diepgravende psychologische roman, die nog het eerste, deterministische naturalisme van Couperus bevat. In een, voor die tijd gloednieuwe, weelderige stijl slaagt Couperus erin het fin-de-si??clegevoel vorm te geven. Willem Kloos schreef in 1889 in De Nieuwe Gids: ???En dan midden in die alleraangenaamste wereld, waar zelfs de ondeugd onschuldig schijnt en alles van mensch tot mensch gaat, dat ????ne, diepe, tragische zielsportret, dat menschelijkst hart onder al die harten, haar eigen middelpunt en schatkamer en slachtoffer, zij, eenzaam met zichzelve tot den dood. O, kunst om te kussen!???