Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: https://www.dwb.be

DW B 1997 3: 3

Voorwoord
3

‘Warande heette, meen ik, dat gebied. Wat is dat, een warande?’ Die vraag staat te lezen in Huub Beurskens’ nieuwe roman Suikerpruimen/Het lam, die in deze DW B-aflevering ter sprake komt. Een warande is een park met wandeldreven en lustprieeltjes, waar je in kunt dolen en spelen. Juist dat is de bedoeling van deze nieuwe Dietsche Warande & Belfort.

In deze editie