Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Nieuw platform voor literaire kritiek online

De nuclaire uitstap is met opnieuw een tiental jaar verlaat. Maar dat heeft alvast ????n voordeel: zopas werd De Reactor (www.dereactor.org) gelanceerd. Anders dan zijn ietwat gedateerde soortgenoten wil deze installatie de kwaliteitsvolle literaire kritiek in ons taalgebied een nieuwe impuls geven. Het rekent daartoe op een breed publiek van ge??nteresseerde lezers die vaak hun gading niet meer vinden in de kolommen van kranten en weekbladen.

Het project is een initiatief van de literaire tijdschriften nY, DW B, Parmentier en medewerkers van het ter ziele gegane Raster, maar is een autonoom platform. De Reactor geeft het woord aan Vlaamse en Nederlandse critici van verschillende generaties, met verschillende expertises en met verschillende opvattingen over literatuur en kritiek.
       De discussie over de vooronderstellingen en de praktijk van de kritiek krijgt eveneens een forum op De Reactor. Lezers en collega-critici kunnen reageren op recensies en op bijdragen in de rubriek De laatste stelling, dat maandelijks een onomwonden stuk van een criticus aanreikt. Binnenkort zullen ook thematische forumdebatten over de praktijk van de literaire kritiek worden opgestart.

De Reactor richt zich vooral op Nederlandstalige literatuur voor volwassenen (zowel fictie als non-fictie en po??zie), literatuurbeschouwing en vertalingen. Incidenteel verschijnt er een recensie van anderstalig werk waarvan verwacht mag worden dat er op korte termijn een vertaling verschijnt. Ook heruitgaven van klassieke teksten en verzamelde werken komen aan bod. Ten slotte wil De Reactor geregeld aandacht besteden aan theaterteksten, graphic novels en digitale literaire creaties, die maar weinig aandacht krijgen in de reguliere media. Anders dan in de kranten en weekbladen, speelt de actualiteitswaarde van de besproken publicaties en de naamsbekendheid van de auteurs een minder grote rol.

Bert Bultinck schreef met 'Fortune cookies voor de literaire kritiek' een eerste bijdrage aan De laatste stelling. Artikels zijn er deze maand over onder meer Buurtkinderen van Arjen Duinker, De bankroet jazz van Paul van Ostaijen, Europa Europa! van Geert Buelens, Dans dans dans van Haruki Murakami en Vuur stelen van Willem van Zadelhoff.