Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Masterclass voor critici

Kunstkritiek is en blijft een belangrijk metier en een essenti??le schakel in het proces van het cre??ren, bemiddelen en valoriseren van kunst. In 2009 publiceerde DW B in het nummer Dead men walking kritische beschouwingen over de literaire kritiek. Datzelfde jaar ging De Reactor van start, een onlineplatform dat de kwaliteitsvolle literaire kritiek in ons taalgebied een nieuwe impuls wil geven. Het initiatief richt zich expliciet tot de lezer die zijn gading niet meer vindt in kranten en weekbladen. De Reactor vloeit niet voor niets voort uit een gezamenlijk voornemen van een aantal Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. Die tijdschriften leggen doorheen de jaren een heus reservoir aan van critici die goed lezen ??n schrijven.

In april 2010 organiseert BAM, het Gentse instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst, een masterclass onder leiding van Anna Tilroe, die doorgroeikansen wil geven aan talentvolle schrijvers en critici. Door een kritische dialoog onder peers wil de masterclass de reflectie over de kwaliteit van het schrijven en over de positie van de criticus ten aanzien van kunstenaars, kunstscene en maatschappij stimuleren. De masterclass bestaat uit twee delen. Op 8, 9, 10 en 11 april 2010 worden vooraf geschreven teksten geanalyseerd en wordt er een nieuwe korte tekst geschreven en geanalyseerd. Op 27 en 28 april 2010 wordt van een nieuw stuk besproken dat elke deelnemer schrijft over de kunstbeurs artbrussels.
       Maximaal negen Nederlandstalige schrijvers, die al hebben gepubliceerd in dag- en weekbladen en/of tijdschriften beeldende kunst en/of andere kunstdisciplines, kunnen deelnemen. De masterclass wordt georganiseerd in het Huis van de Vlaamse film (Bischoffsheimlaan 38, Brussel). Kandidaten schrijven een korte motivatie (van ongeveer 1 pagina) en voegen een cv en twee recente artikels toe en richten die uiterlijk tegen 22 februari 2010 aan BAM, Dirk De Wit, Bijlokekaai 7d, 9000 Gent of dirk@bamart.be. De selectie gebeurt door BAM en twee externe juryleden tegen 28 februari 2010.

Alle praktische info vindt u hier.