Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

KRITIEKEN Over Peter Verhelst, Marc Reugebrink, Alfred Birney en Daan Heerma van Voss

Lees nu online:

Jeroen Dera bespreekt Koor van Peter Verhelst en omschrijft zijn werk 'als ????n pulserend lichaam, waarin de dwarsverbanden relevanter zijn dan de verschillen'.

Lisanne Snelders neemt het met de Libris Literatuurprijs bekroonde De tolk van Java van Alfred Birney onder de loep: 'Zo begint het caleidoscopische karakter van de herinnering aan de koloniale tijd en de dekolonisatiestrijd zich steeds duidelijker af te tekenen, voorbij dominante perspectieven en op weg naar een inclusieve geschiedenis.'

Sven Vitse heeft het over mannelijkheid en herinneringscultuur in De laatste oorlog van Daan Heerma van Voss: 'Ik wil in deze bijdrage laten zien dat beide verhalen, het liefdesverhaal en het verhaal over de Tweede Wereldoorlog als moreel ijkpunt in het heden, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De verbindende schakel tussen beide is het probleem van mannelijkheid.'

Bart Vervaeck schrijft over Marc Reugebrinks Het huis van de zalmen: 'Na het postmoderne zwerven is de mainstream Nederlandstalige roman teruggekeerd naar huis. (...) De nieuwe roman van Marc Reugebrink, Het huis van de zalmen, lijkt door zijn titel halfweg te staan tussen het zwerven (de zalm is beroemd voor de paaitrek: het dier verlaat de zee om eieren te leggen in de rivieren) en het settelen.'