Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

Het boek Hugo

In talrijke opzichten heeft Hugo Bousset sinds de jaren 1970 met zijn begeesterende, ge??ngageerde en persoonlijke visie op literatuurbeschouwing mee gestalte gegeven aan de reflectie over de moderne Nederlandstalige literatuur. Als eerbetuiging ontving hij naar aanleiding van zijn emeritaat als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universit?? Saint-Louis (Brussel) een bundel bijdragen over de Nederlandstalige literaire kritiek uit de jaren 1970-2010, samengesteld door Matthieu Sergier en St??phanie Vanasten.

Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo brengt scharniermomenten in de geschiedenis van de Nederlandstalige literaire kritiek uit de XXste en XXIste eeuw in beeld en peilt naar de uitdagingen waar de literaire kritiek vandaag voor staat. Uitgangspunt hierbij is de ???literaire term??? in zijn brede betekenis en ambivalentie. Kritiek maakt literatuur, net zoals in literatuur en andere kunsten vormen van literatuurkritiek weerklinken. Zo laat het boek zien hoe ruim en breed literatuurkritiek door haar beoefenaars kan worden opgevat. Het verkent de grenzen ervan in verschillende genres, schrijftechnieken, registers en media, en onderstreept autonome participatie door actoren van verschillende gezindten ??? academici en literatuurwetenschappers, maar ook literaire essayisten, critici, schrijvers en kunstenaars. Ze schuwden hier het debat niet. Allen namen ze stelling volgens een eigen invulling van literatuurkritiek en/of gespiegeld aan de opvattingen van Hugo Bousset zelf, met soms verrassende resultaten tot gevolg.


Matthieu Sergier & St??phanie Vanasten (eds.), Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo, Brussel, Presses de l???Universit?? Saint-Louis, 2014, 40 EURO.

Bestellen kan online (http://www.fusl.ac.be/publications/169.html) of door een berichtje te sturen naar Mevrouw Marie-Fran??oise Thoua : thoua@fusl.ac.be.

Er ligt ook een kleine voorraad exemplaren in Passa Porta Bookshop, Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel.


Inhoud


Beste lezers

Matthieu Sergier & St??phanie Vanasten

???Nogal blond??????

Pjeroo Roobjee


Kritiek in weerklank

Aardse warande. Voor Hugo

Anneke Brassinga

Lexicografie als vorm van literaire kritiek

Hendrik van Gorp 

Literatuur en betekenisgeving. Op zoek naar een referentiekader voor literair werk

Pol Hoste

Omdat ik u ben/Omdat ik u pen. Leonard Nolens over Hugo Claus

Hugo Brems

Wanneer de vlieg wijkt voor de mug. Over Dante, Borges, Odysseus, Ahab, Schopenhauer, de drang naar kennis en een mysterieuze zelfmoord

Jan Lauwereyns

Klein hoog zwart boekje. Hugo Bousset

Koen Peeters

Lettre de mon jardin, voor Hugo Bousset

Cees Nooteboom

Kern DWB 2013

Elma van Haren


Kritiek over kritiek

Kritieke keuzes

Christophe van Gerrewey

Kritiek en cultuur, literatuur en geschiedenis

Jan Baetens

Doxa

Jeroen Van Rooij

Leven is lezen in de breedte

Joris Gerits

Het literaire gebeuren. Kritiek in theorie

Isabelle Ost & Matthieu Sergier

Herhalen en dwalen: de dynamiek van de kritiek

Bart Vervaeck

Over de verschillen tussen Nederlandse en Vlaamse literaire criteria

Stefan Hertmans

Uit de notaschriften voor ???Wij en ik???

Saskia de Coster


Kritiek in praktijk

???Lees wat volgt voor het te laat is.??? Ivo Michiels door de ogen van Hugo Bousset

Lars Bernaerts

Polet en Vogelaar na Ander Proza

Sven Vitse

Goed voor hart en bloedvaten. Over de receptie van Verdwaalde post van Walter van den Broeck

Patrick Bassant

Monika van Paemel, vurige revanchiste

Sonja Vanderlinden

De smalle echelons van de online literatuurkritiek: de beeldvorming rond De Reactor

Jeroen Dera

Ik herinner me Hugo

Jeroen van Rooij & Willem Bongers-Dek

???De bloem van het leven (la fleur de la vie)???. Bibliografie van Hugo Bousset

Matthieu Sergier & St??phanie Vanasten

Uitgelezen waar bij Kritische Vleeshouwerij Bousset

Atte Jongstra