Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Tom Verschaffel
1964°
Biografie

Tom Verschaffel studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven en aan het European University Institute in Firenze waar hij promoveerde met een proefschrift over historiografie in de Oostenrijkse Nederlanden. Hij is hoofddocent van de subfaculteit Letteren aan KULAK (Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk). Tot zijn onderzoeksgebieden behoren cultuurgeschiedenis van de 18e en 19e eeuw, historiografie en historische cultuur, cultureel nationalisme, culturele transfers en interculturele relaties.

Recentelijk verschenen onder andere De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (samen met Jo Tollebeek en Leo Wessels, 2002), Het verderf van Parijs (met Raf de Bont, 2004), Broedertwist. Belgi?? en Nederland en de erfenis van 1830 (met Peter Rietbergen, 2005) en Sources of regionalism in the nineteenth century. Architecture, art and literature (met Linda van Santvoort en Jan de Maeyer, 2008). 

Artikels