Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Kila van der Starre
1988°
Biografie

Kila van der Starre doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar po??zie buiten het boek. Ze schreef over hedendaagse po??zie voor onder andere Po??ziekrant, Ons Erfdeel, rekto:verso en Verslagen en Mededelingen van de KANTL.