Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Julia Kristeva
1941°
Biografie

Julia Kristeva is een Franse lingu??ste, pscyhoanalytica, filosofe, feministe en schrijfster van Bulgaarse komaf. Kristeva studeerde lingu??stiek aan de universiteit van Sofia en verhuisde op 25-jarige leeftijd naar Parijs. In 1965 stond ze aan de wieg van het lingu??stisch-avantgardistische tijdschrift Tel Quel. In 1974 promoveerde zij op La r??volution du langage po??tique. L'avantgarde ?? la fin de XIXe si??cle: Lautr??amont en Mallarm??. Samen met onder andere Barthes, Lacan, L??vi-Strauss, Genette en Greimas wordt ze gezien als een der prominentste vertegenwoordigers van het Franse structuralisme. In haar theorie??n maakt Kristeva een onderscheid tussen het semiotische en het symbolische. Andere belangrijke begrippen in haar omvangrijk oeuvre rond psychoanalyse, taalfilosofie en taalkunde, antropologie en identiteitsdenken zijn semanalysis, intertextualiteit, de ander en de Ander, jouissance, chora en het abjecte. Enkele van haar boeken zijn: Des Chinoises (1974), La travers??e des signes (1975), Histoires d'amour (1983), Soleil noir. D??pression et m??lancolie (1987), ??trangers ?? nous-m??mes (1988, vertaald als De vreemdeling in onszelf, 1991), Possessions (1997), Le G??nie f??minin: la vie, la folie, les mots (2000) en Meurtre ?? Byzance (2004). In 2004 ontving ze de Holbergprijs.

Artikels