Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Esther Op de Beek
1979°
Biografie

Esther Op de Beek studeerde Nederlandse Taal en Cultuur in Nijmegen. Zij voltooide de onderzoeksvariant van de master moderne Nederlandse Letterkunde met een scriptie over de foregrounding van epistemologische en ontologische vraagstukken in Een Lied van Schijn en Wezen en In de bergen van Nederland van Cees Nooteboom. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als docent/studieadviseur aan de RU, werkt zij momenteel aan een proefschrift binnen het NWO-project The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands. Haar deelonderzoek richt zich op verschuivingen in gehanteerde waarderingsregels in de Nederlandse literatuurkritiek tussen 1945 en 2005. Esther Op de Beek is redactielid van TS???Tijdschrift voor tijdschriftstudies.