Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be
Brussels Dichterscollectief
Biografie

Het Brussels Dichterscollectief is een meertalige groep stadsdichters die de ongekende lyrische rijkdom van de Belgische hoofdstad wil verkennen en verrijken. De dichters van het collectief schrijven gedichten in Brussel, over Brussel, ge??nspireerd door Brussel. Ze doen dat elk afzonderlijk, maar vooral ook samen.
       Het Dichterscollectief gelooft namelijk dat po??zie niet noodzakelijk een individuele kunstvorm is. Gedichten mogen ook het resultaat zijn van collectieve schrijfprocessen ??? zoals bekend van de Japanse renga, het cadavre exquis of de estafettevertaling ??? of beter nog, van herschrijfprocessen. Po??zie is soms de allercollectiefste expressie van het allercollectiefste gescharrel. In de jazz worden standards herwerkt, in de dub remixt men reggaesongs, heel de techno is gegroeid uit het idee van sampling, maar in de po??zie is het aanraken van andermans werk voor velen nog steeds een doodzonde. Terwijl het collectief vindt dat net dat de doodzonde is. De Brusselse stadsdichters geven maar al te graag de onschendbaarheid van hun lyriek op. Heiligschennis is heilzaam.
       Het leverde al boeiende resultaten op. In 2009 was het Dichterscollectief de initiatiefnemer van De Europese Grondwet in Verzen, een grootschalig project in dertig talen waar meer dan vijftig dichters uit heel Europa bij betrokken waren, en ongeveer zeventig vertalers. Het collectief mocht naar hartenlust met de geleverde gedichten aan de slag: ze knipten, schoven en plakten tot er ????n lang gedicht over Europa ontstond.


Het Brussels Dichterscollectief (www.brusselspoetrycollective.net) kent een wisselende samenstelling. Aan het gedicht 'Humid Galaxy' (DW B 2011 4 BabelGium) werkten mee: Xavier Queipo, Liliane Wouters, Manza, Frank De Crits, David Van Reybrouck en Peter Vermeersch. De artistieke co??rdinatie is in handen van David Van Reybrouck en Peter Vermeersch. Het internationale literatuurhuis Passa Porta biedt logistieke en administratieve ondersteuning.

Frank De Crits (1942) is een Brusselse dichter. In vele van zijn gedichten staat zijn liefde voor de stad centraal. De Crits publiceerde 6 dichtbundels waaronder 33 werkwoorden en andere miezerigheden, Met chinese inkt en Dichter bij Brussel. Daarnaast vertaalde hij Macedonische po??zie en Franstalige gedichten van onder anderen Max Jacob en William Cliff. Hij schreef ook liedjesteksten voor Johan Verminnen en de folkgroep Rum.

Manza est un rappeur bruxellois d???origine marocaine. Il pratique un rap sans illusions mais engag??. Son objectif est de cr??er un hip-hop ?? conscient ??, c???est-??-dire une musique rythmique accompagn??e de textes de nature souvent (anti)politique. Il y parle aussi de religion, d?????conomie, et d???aversion pour la violence. En l???an 2000, il cr??e l???asbl Marche ?? Suivre, qui organise entre autres des ateliers d?????criture; et en 2003, il collabore ?? une compilation musicale dont les b??n??fices seront consacr??s ?? l???aide ?? la Palestine. Manza a d??j?? 3 disques ?? son actif, mais aussi un ouvrage, Pens??es en vrac. En 2008, il a publi?? son recueil de po??mes En Armes et Consciences.

Xavier Queipo (1957) is een Galicische auteur die sinds 1989 in Brussel werkt als Europees ambtenaar. Hij schrijft, naast zijn wetenschappelijke werk over mariene zo??logie en biologie, vooral proza, po??zie en kinderverhalen.

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Hij woont al meer dan tien jaar in Brussel, waar hij onder meer succesvolle non-fictieboeken als De plaag en Congo schreef. Hij is de oprichter van het Brussels Dichterscollectief en sinds 2011 voorzitter van PEN Vlaanderen.

Peter Vermeersch (1959) is politicoloog, slavist, publicist en dichter. Hij woont in Brussel, en doceert en doet onderzoek aan de K.U.Leuven. Meer info: www.petervermeersch.net.

Liliane Wouters (1930) est po??te, dramaturge, traductrice et essayiste. Le premier recueil de po??me de Liliane Wouters, La marche forc??e (1954), a remport?? le Prix Polak. En l???an 2000, elle obtenait le Prix Goncourt de la po??sie pour Le Billet de Pascal. Ses autres recueils, Le bois sec et Le gel, furent ??galement un succ??s. C???est pour Le Rideau de Bruxelles qu???elle ??crit sa premi??re pi??ce de th????tre, Oscarine et les tournesols. Suivent La Porte en Vies et morts de Mademoiselle Shakespeare. Elle remporte son plus grand succ??s avec La salle des profs. Wouters traduit ??galement du n??erlandais, principalement de la po??sie du Moyen-??ge. Les belles heures de Flandre est une anthologie de ses traductions. Liliane Wouters a aussi travaill?? avec Alain Bosquet sur une vaste et riche anthologie, La po??sie francophone de Belgique. Elle est membre de l???Acad??mie Royale de Langue et de Litt??rature fran??aises de Belgique, de l???Acad??mie Royale de Langue et Litt??rature n??erlandaises, et de l???Acad??mie europ??enne de Po??sie.