Op deze pagina's is het archief van DW B terug te vinden. Voor de actuele website ga naar: http://www.dwb.be

DW B in de pers

Over Finisterre: 'Er is, zoals elders, ook in Belgi??, een assertieve jonge generatie fotografen opgestaan die nu in het Antwerpse Fotomuseum een kans krijgen om zich te presenteren aan een ruimer publiek. Men kan er niet slechts nieuwe namen en prille talenten ontdekken maar ook vaststellen dat de technische evolutie van de fotografie totaal nieuwe mogelijkheden schept.
       Inge Henneman, ex-curator van het Fotomuseum in Antwerpen, was gedurende enkele jaargangen curator in residence voor het tijdschrift DW B (Dietsche Warande & Belfort). In die periode selecteerde ze jonge fotografen die in een portfolio gepresenteerd werden. Ze houdt er nu mee op maar als bekroning heeft zij in het Fomu een kleine tentoonstelling samengesteld met het werk van de fotografen die vroeger in het periodiek aan bod kwamen.
       Het jongste nummer DW B (december 2010/5) is voor een deel trouwens de catalogus met o.m. een verantwoording en status questionis door de curator met als surplus een scherpzinnige bijdrage van de Hongaarse auteur P??ter N??das, zelf fotograaf.'

26/02/2011
Ludo Bekkers in

Over Dode kamer van Erik Spinoy en het Tegenlicht-project: ???Dit hoogtepunt in zijn oeuvre is een derde van de bundel Dode kamer. De titel komt voor in de tweede reeks, die bestaat uit gedichten die Erik Spinoy schreef bij het werk van Ann Veronica Janssens. Het is prettig haar beelden erbij te zien en dat gebeurt ook op de website http://www.tegenlicht.org/, waar onder ???factory 5??? de gedichten in fragmenten worden afgewisseld met beelden van de Belgische kunstenaar. De beelden helpen de gedichten: ze vallen er direct aan te relateren. De zij-figuur in de gedichten is Janssens, generatiegenoot van Spinoy. Veel van haar materiaal, zowel kunstwerken als dat waarmee die gemaakt zijn, staat in de gedichten vermeld. De reeks is geschreven in opdracht van het tijdschrift DW B. De kunstwerken van Ann Veronica Janssens en gedichten van Erik Spinoy zijn tentoongesteld in een woning. Hoofdredacteur Hugo Bousset sprak daarbij over de hoogst problematische relatie tussen kunst en literatuur. Die relatie wordt op de spits gedreven in deze serie. Ik lees ze liever op de site met de beelden erbij dan in de bundel.???

10/02/2011
Erik Lindner in

Over Finisterre: ???Het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort profileert zich ook als platform voor jonge fotografen. Het maakt geregeld plaats voor portfolio's van acht pagina's tussen de literaire teksten. In het nummer van december 2010, dat de titel Finisterre meekreeg, brengt Inge Henneman, curator van het FotoMuseum in Antwerpen, een overzicht, ???een state of the art van de jonge fotografie in Belgi??'. Zonder een definitief tijdsbeeld te schetsen of trendsettend te willen zijn, selecteerde ze werk van achttien fotografen. In haar begeleidende tekst suggereert ze zes routes door haar boeiende en confronterende keuze, maar je kunt evengoed je eigen weg banen door de tientallen beelden.???

21/01/2011
De Standaard der Letteren
jap in

Over Tegenlicht: 'Los van de mogelijk te ontdekken betekenissen van, en de relaties tussen de individuele kunstwerken, treft hier meteen de esthetische ervaring van de installatie als geheel. Het blad met de zaaltekst en plan van de tafelopstelling zal U zeker flink op weg helpen, maar een voorbereidend bezoek aan de website bezorgt U vast een veel omvattender beeld van het hele gebeuren en bijgevolg een artistieke beleving van een hogere orde.'

22/09/2010
Artspotter in

Over Tegenlicht: ??? Groepen en tijdschriften vormen overigens niet alleen de plaats bij uitstek om informatie uit te wisselen tussen de wereld van de beeldende kunst en de literatuur; ze zijn vaak ook de broedplaats voor de bestuifbegerige (tentoonstellings)projecten. De steeds talrijker wordende tentoonstellingen en publicaties waarvoor dichters en beeldend kunstenaars ??? vaak in opdracht van een literair tijdschrift ??? gaan samenwerken getuigen hiervan. De XXIII, de publicatie van alle tot dan toe verschenen cross-overkaternen uit DW B ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het tijdschrift, wilde op dit vlak toonaangevend zijn. De titel verwijst dan ook niet toevallig naar de legendarische kunstenaarsgroep Les XX. In het woord vooraf bij deze publicatie legt redacteur Hugo Bousset uit dat het bij de cross-overs meestal om een ???factory-formule??? ging waarbij kunstenaars en dichters of auteurs die anders hoogstwaarschijnlijk nooit zouden samenwerken, bij elkaar werden gebracht om te brainstormen over een mogelijke dubbelproductie. Die formule is op het lijf geschreven van de hedendaagse kunstwereld, waarin groepen of stromingen niet langer de plak zwaaien, maar de individuele kunstenaar een eigen weg zoekt in een steeds veranderend, open en multidisciplinair landschap. Dat de formule werkt en bijzonder relevant is, bewijst het uit De XXIII voortgevloeide Tegenlicht-project dat naast een eigen multidisciplinaire website (www.tegenlicht.org) ook bijzonder interessante tentoonstellingen presenteert. De apotheose daarvan moet het in het najaar van 2010 geplande project in samenwerking met het Gentse SMAK worden. Het staat buiten kijf dat publicaties als De XXIII en projecten als Tegenlicht bijzonder vernieuwend zijn. Iets wat van de ter ziele gegane, maar bij het grote publiek geliefde po??ziezomers van Watou of de kunst- en po??zieroute in Lo-Reninge nauwelijks gezegd kan worden.???

01/01/2010
Dorothee Cappelle in

Over DWB 2: 'Bijna overal brengt men met lange, goedgeschreven stukken door middel van historische literatuurwetenschappelijke debatten de onophoudelijke discussie over de criticus in herinnering.'

15/05/2009

Over DWB 2: 'Hugo Bousset vergast de lezers van het aprilnummer van het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort op een kortverhaal van Kazuo Ishiguro en bespiegelingen over literaire kritiek.'

08/05/2009

Over DWB 1: 'Bijzonder aan dit nummer is de bijdrage van Patricia de Martelaere, de filosofe die begin deze maand overleed. "Lieve God," daarmee opent ze haar brief aan de Almachtige. In de tekst gaat ze de vraag naar Gods bestaan te lijf met de gereedschapskist van de analytische wijsbegeerte, dus met gedachten over taal, betekenis, verwijzing. [...] Herken de onvolprezen De Martelaere-touch.'

27/03/2009
Filip Huysegems in

Over DWB 1: 'Erg prettig aan DWB zijn de lange besprekingen, stukken die vaak twee keer langer zijn dan in dagbladen en "gewone" tijdschriften. [...] DWB moet het van scherpe, beschouwende stukken hebben.'

13/03/2009
Sebastiaan Kort in

Over DWB 5-6 (2007): 'Veel facetten van het literaire leven komen aan de orde in dit bijzondere themanummer.'

01/12/2008
Mariska Koopman-Thurlings in